main-logo NPO Start

Over WNL

WNL noemt zich graag de omroep van Wij Nederland. Als relatief nieuwe omroep wil WNL binnen de publieke omroep een stem geven aan de brede liberaal-conservatieve stroming in ons land.

WNL, met ongeveer 1 procent van alle NPO-middelen, vindt het belangrijk om zich duidelijk te onderscheiden. WNL kiest omwille van de identiteit voor vier thema’s: politiek, economie, veiligheid en onze Nederlandse identiteit.

Deze thema’s komen bij WNL naar voren in toegankelijke programma’s. WNL maakt onder meer Goedemorgen Nederland, WNL Op Zondag, Stand van Nederland, Haagse Lobby, Sven op 1, Het Misdaadbureau en In de Kantine. De omroep wil vooral graag onderzoeken en duiden wat in het gewone Nederland speelt. Juist gewone en ondernemende mensen maken immers vaak het verschil…

WNL ziet het als onderdeel van zijn missie om op nuchtere wijze journalistiek te bedrijven. Nieuwsgierig, zonder vooroordeel, altijd met een goed humeur. De publieke omroep is er voor iedereen. WNL wil graag dat ook burgers rechts van het midden zich er thuis voelen.

Bestuur

Dhr. L. (Bert) Huisjes, hoofdredacteur /bestuurder.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Zij staat het bestuur ook met raad en daad terzijde en is ook bereid desgevraagd de publieke omroep als totaal te adviseren op deeltaken.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de vereniging. De raad van toezicht is verder belast met het­geen haar overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Mirjam van ’t Veld
1e termijn: 24-11-2014 / 24-11-2018
2e termijn: 24-11-2018 / 01-01-2024

Bas Eenhoorn (VZ)
1e termijn: 30-06-2012 / 30-06-2016
2e termijn: 30-06-2016 / 01-07-2023

Fons van Westerloo
1e termijn: 30-06-2012 / 30-6-2016
2e termijn: 30-06-2016 / 01-7-2024

Loek Hermans
1e termijn: 01-11-2022 / 31-10-2027

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de omroepvereniging en dus belangrijk voor het functioneren van de omroep. Bij WNL stelt de ledenraad de jaarrekening vast, neemt besluiten tot wijzigingen van de statuten en praat mee over de ontwikkelingen bij de omroep. De ledenraad bestaat uit 10 leden.

Verkiezing 

PRAAT OOK MEE!

WNL heeft een ledenraad waarin tien WNL-leden zitting hebben. Deze leden worden door middel van een verkiezing gekozen. Hierbij vragen wij de leden die zich zouden willen inzetten voor WNL om zich hiervoor verkiesbaar te stellen voor onze ledenraad.

De ledenraad komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en praat mee over de ontwikkelingen bij de omroep. De ledenraad is een belangrijk klankbord, kijkt mee hoe de omroep binnen de publieke omroep optimaal kan functioneren en heeft een belangrijke stem in ons beleid.

Wilt u zich verkiesbaar stellen? Dat zouden wij zeer waarderen! U kunt dan tot en met 30 september 2023 een mail sturen aan ledenraad@omroepwnl.nl met een motivatie en een CV. Hierna maken wij een kandidatenlijst op en vragen wij de WNL-leden uiterlijk 15 november 2023 hun stem op de kandidaten uit te brengen. Voorafgaand aan hun benoeming overleggen leden van de ledenraad een verklaring omtrent gedrag, waarvan de kosten door WNL zullen worden voldaan, en onderschrijven zij de preambule in de statuten van WNL. De tien leden die de meeste stemmen hebben behaald worden per 1 januari 2024 benoemd als lid van de nieuwe WNL-ledenraad voor een periode van vier jaar.

Per vergadering wordt een vacatievergoeding ter beschikking gesteld.

Jaarverslagen

Download hier het jaarverslag 2022
Download hier het jaarverslag 2021
Download hier het jaarverslag 2020
Download hier het jaarverslag 2019
Download hier het jaarverslag 2018
Download hier het jaarverslag 2017
Download hier het jaarverslag 2016
Download hier het jaarverslag 2015

De Ombudsman

De ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek over de journalistiek bij de Nederlandse Publieke Omroep. De Ombudsman gaat niet over alle programma’s van de publieke omroep maar alleen over journalistieke programma’s die vallen binnen de genres nieuws, sport, actualiteit, evenementen en opinie op radio, tv of internet.

Als u vindt dat een programma of redactie van een van de publieke omroepen niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u het volgende doen.

Allereerst kunt u uiteraard bij de betrokken omroep of programmaredactie terecht.

Bent u niet tevreden met de manier waarop door die omroep met uw klacht is omgegaan of met het antwoord? Mail dan naar ombudsman@npo.nl. Wilt u liever meteen naar ombudsman Margo Smit? Dat kan ook, maar om u goed te kunnen antwoorden zal deze eerst contact zoeken met het desbetreffende programma of de omroep.

De volledige klachtenprocedure vindt u op NPO.nl.