main-logo

Over WNL

WNL is een nieuwe omroep voor hard werkend Nederland. Met programma’s als Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag wil de omroep juist het gewone Nederland aanspreken.

WNL bedrijft op nuchtere en herkenbare wijze journalistiek. Nieuwsgierig, zonder vooroordeel en altijd met een goed humeur! Geen journalistennieuws, maar programma’s over gewone, ondernemende mensen – voor hen die het verschil maken.

Het jonge WNL groeit daarom als kool. Dat is mooi, want WNL vindt dat de Publieke Omroep een eerlijke afspiegeling moet zijn van de Nederlandse bevolking. Wij betalen er allen aan mee. Burgers rechts in het midden moeten zich er ook thuis kunnen voelen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de heren B.Huisjes en R. Alblas. Beide heren hebben geen nevenfuncties

Dhr. L. (Bert) Huisjes, secretaris

Dhr. R.E. (Robert) Alblas, penningmeester

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Zij staat het bestuur ook met raad en daad terzijde en is ook bereid desgevraagd de publieke omroep als totaal te adviseren op deeltaken.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de vereniging. De raad van toezicht is verder belast met het­geen haar overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Register hoofd- en nevenfuncties RvT-leden.

Dhr. H.B. (Bas) Eenhoorn

Nevenfuncties:

– (wnd) burgemeester van Alphen aan den Rijn

– Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Leveste Middenveld

– Voorzitter Raad van Commissarissen POSG-groep

– Voorzitter van het bestuur van de Stichting Bibliotheek.nl

– Lid van de Raad van Advies Ingenieursbureau Boorsma (Drachten)

– Zelfstandig ondernemer, adviseur in het openbaar bestuur (ondermeer in associatie met OBMC)

– Voorzitter van de Stichting tot bevordering Ruimtelijke Wetenschappen (Groningen)

Dhr. A.J.M. (Fons) van Westerloo

Nevenfuncties:

– Commissaris: Inshared

– Commissaris: De Lotto, namens NOC/NSF,

– Commissaris: Binck Bank N.V.

– Pres. Commissaris: Independer.nl N.V.

– Bestuurslid: Koninklijk Concertgebouworkest

– Bestuurslid: Vereniging Vrienden van Koninklijk Concertgebouworkest en Concertgebouw

– Bestuurslid Stichting Het Nieuwe Parool

– Lid: Raad van Toezicht Radio Nederland Wereldomroep (RNW)

– Lid: Adviesraad reclamebureau DDB

– Lid: Adviesraad 3Stone bedrijfsmakelaars

– Lid: Adviesraad Erasmus Headhunders

– Voorzitter: Stichting Raad voor de Journalistiek

– Voorzitter: Media Festival Hilversum

– Voorzitter: Stichting Nationale Thuiswinkel Awards

– Ambassadeur: De Nederlandse Opera (DNO)

– Onderscheidingen: Officier in de orde van Oranje Nassau

Mevr. M. (Mirjam) van ’t Veld – Moonen

Nevenfuncties:

– Burgemeester Amstelveen

– Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland – vicevoorzitter

– Amstelland-Meerlandenoverleg – voorzitter

– Verwey-Jonker Instituut – lid Raad van Toezicht

– Comité van Aanbeveling van de Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus

– Comité van Aanbeveling van het Herman Wesselink College

– Comité van Aanbeveling Sumo project

 

Er zijn geen meldingen zijn van financiële belangen, beleggingen of ontvangen/gegeven geschenken.

 

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2015

 

DE OMBUDSMAN

Wat doet de Ombudsman?

De ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek over de journalistiek bij de Nederlandse Publieke Omroep. De Ombudsman gaat niet over alle programma’s van de publieke omroep maar alleen over journalistieke programma’s die vallen binnen de genres nieuws, sport, actualiteit, evenementen en opinie op radio, tv of internet.

Als u vindt dat een programma of redactie van een van de publieke omroepen niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u het volgende doen.

Allereerst kunt u uiteraard bij de betrokken omroep of programmaredactie terecht.

Bent u niet tevreden met de manier waarop door die omroep met uw klacht is omgegaan of met het antwoord? Mail dan naar ombudsman@npo.nl. Wilt u liever meteen naar ombudsman Margo Smit? Dat kan ook, maar om u goed te kunnen antwoorden zal deze eerst contact zoeken met het desbetreffende programma of de omroep.

De volledige klachtenprocedure vindt u op NPO.nl.