main-logo NPO Start

Over WNL

WNL noemt zich graag de omroep van Wij Nederland. Als nieuwkomer wil WNL binnen de publieke omroep een stem geven aan de brede liberaal-conservatieve stroming in ons land.

Omdat WNL een toetreder is, met ongeveer 1 procent van de NPO-middelen, vindt de omroep het belangrijk om zich duidelijk te onderscheiden. WNL kiest omwille van de identiteit voor vier thema’s: politiek, economie, veiligheid en onze Nederlandse identiteit.

Deze thema’s komen bij WNL naar voren in toegankelijke programma’s. WNL maakt onder meer Goedemorgen Nederland, WNL Op Zondag, Stand van het Land, Haagse Lobby, Zaak van je Leven, Opiniemakers en Allemaal Familie. De omroep wil vooral graag onderzoeken en duiden wat in het gewone Nederland speelt. Juist gewone en ondernemende mensen maken immers vaak het verschil…

WNL ziet het als onderdeel van zijn missie om op nuchtere wijze journalistiek te bedrijven. Nieuwsgierig, zonder vooroordeel, altijd met een goed humeur. De publieke omroep is er voor iedereen. WNL wil graag dat ook burgers rechts van het midden zich er thuis voelen.

Privacyverklaring-WNL

Algemene voorwaarden Omroep WNL

Ledenvoordeel

Leden

Wervingslocaties 

Vacatures

Bestuur

Dhr. L. (Bert) Huisjes, hoofdredacteur /bestuurder.

Nevenfuncties:

– Opdrachtgever Op1

– Lid Raad van Toezicht Beeld & Geluid

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Zij staat het bestuur ook met raad en daad terzijde en is ook bereid desgevraagd de publieke omroep als totaal te adviseren op deeltaken.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de vereniging. De raad van toezicht is verder belast met het­geen haar overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Register hoofd- en nevenfuncties RvT-leden.

Dhr. H.B. (Bas) Eenhoorn

Nevenfuncties:

– Regie College Waddengebied – voorzitter ( verantwoordelijk voor de afstemming van beleid en beheer van en door alle overheden, en vertegenwoordigers van ecologie en economie)
– Faculteit Ruimtelijke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen – docent honorair “Geografie, beleid en bestuur
– Transitium – adviseur
–  Voorzitter van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forenische zorg, verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de afspraken gemaakt in de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2019

Dhr. A.J.M. (Fons) van Westerloo

Nevenfuncties:

– lid van de raad van commissarissen van Inshared
– lid van de raad van advies van Waysis en van Right to Play
– lid van de raad van commissarissen van De Persgroep Nederland
– toehorend lid van het bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest
– voorzitter van de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest
– ambassadeur van De Nationale Opera
– lid van de Stichting Vrienden van het Koninklijk Concertgebouworkest en het Koninklijk Concertgebouw.

Mevr. M. (Mirjam) van ’t Veld – Moonen

Mevrouw Mirjam van ’t Veld is de bestuursvoorzitter van ziekenhuis de Gelderse Vallei. Daarnaast heeft Mirjam de volgende nevenfuncties.

Nevenfuncties:

– lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut
– lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (adviesraad minister van Defensie)
– Voorzitter Bouwfonds Cultuurfonds (onbezoldigd)
– Voorzitter Raad van Toezicht Jantje Beton

Er zijn geen meldingen zijn van financiële belangen, beleggingen of ontvangen/gegeven geschenken.

Registratie inzake naleving governancecode 2018.

 

 

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2019

Download hier het jaarverslag 2018

Download hier het jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2015

 

DE OMBUDSMAN

Wat doet de Ombudsman?

De ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek over de journalistiek bij de Nederlandse Publieke Omroep. De Ombudsman gaat niet over alle programma’s van de publieke omroep maar alleen over journalistieke programma’s die vallen binnen de genres nieuws, sport, actualiteit, evenementen en opinie op radio, tv of internet.

Als u vindt dat een programma of redactie van een van de publieke omroepen niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u het volgende doen.

Allereerst kunt u uiteraard bij de betrokken omroep of programmaredactie terecht.

Bent u niet tevreden met de manier waarop door die omroep met uw klacht is omgegaan of met het antwoord? Mail dan naar ombudsman@npo.nl. Wilt u liever meteen naar ombudsman Margo Smit? Dat kan ook, maar om u goed te kunnen antwoorden zal deze eerst contact zoeken met het desbetreffende programma of de omroep.

De volledige klachtenprocedure vindt u op NPO.nl.