main-logo NPO Start

Vacatures

Op dit moment staan er twee vacatures open bij WNL.

Researcher / Redacteur Stand van Nederland Generatie Next

De Omroep

Omroep WNL is een ambitieuze, snel groeiende, publieke omroep. We maken crossmediale programma’s voor radio, tv en internet. Deze fulltime redactiefunctie richt zich op het wekelijkse programma Stand van Nederland Generatie Next (NPO 2).

Werkzaamheden

Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van economie die van belang zijn voor de millennial. Je weet tegels te lichten, bedenkt briljante invalshoeken en hoofdvragen, weet om te gaan met cijfers, kan snel relevante personen en organisaties vinden en werkt dit samen met de regisseur en presentator verder uit tot een impactrijke uitzending.

Profiel

We zoeken iemand die:

 •  journalistieke werkervaring heeft
 • een goed netwerk heeft
 • nieuwsgierig is
 • sociaal vaardig is
 • ideeën heeft
 • communicatief vaardig is
 • zich verantwoordelijk voelt voor de uitzending
 • een stressbestendig karakter heeft
 • een flexibele instelling heeft
 • veel ambitie heeft

WNL heeft als taak om binnen de NPO een geluid te geven aan de brede liberaal-conservatieve stroming in ons land. Met programma’s als Goedemorgen Nederland, WNL op Zondag, Stand van Nederland: Generatie Next, Het Misdaadbureau, Haagse Lobby en WNL In de Kantine wil de omroep de gewone, hardwerkende Nederlander aanspreken. Nieuwsgierig, zonder vooroordeel en altijd met een goed humeur!

Solliciteren

Deze baan is in eerste instantie voor 6 maanden, van juli tot en met december. Is dit jouw baan? Stuur dan uiterlijk 5 mei je CV en motivatiebrief naar j.degraaf@omroepwnl.nl

__________________________

Profiel Raad van Toezicht

Per 1 januari 2024 ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht van WNL.

Over WNL

WNL is een publieke-media instelling die op grond van de Mediawet 2008 deel is van het publieke bestel. WNL vertegenwoordigt binnen de publieke omroep de liberaal-conservatieve stroming.

WNL tracht haar doel te bereiken door het produceren en (doen) uitzenden van media-aanbod, bij voorkeur multimediaal ondersteund.

WNL heeft drie organen: een ledenraad, een raad van toezicht en een bestuur. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen WNL. Het bestuur van WNL bestaat uit een natuurlijk persoon.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van WNL bestaat uit tenminste 3 leden.

Taken RvT

De RvT is belast met het, vanuit zijn zakelijk-professionele expertise, toezicht houden op de algemene gang van zaken in de vereniging, met het toezicht op het beleid en het functioneren van het bestuur en de aan de vereniging verbonden organisatie en op de invulling van de verantwoordelijkheid van het bestuur op het gebied van interne beheersing en risicomanagement, rechtmatige besteding van alle middelen en compliance. De RvT staat het bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden de voorzitter aan. De voorzitter en de leden worden telkens voor een termijn van vijf jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar.

Competenties RvT

De RvT beschikt in ieder geval over de volgende competenties: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise.

De RvT beschikt over strategisch denkvermogen en bestuurlijke en financiële kennis. De RvT houdt de ontwikkelingen bij op gebied van governance en integriteit en weet deze beginselen toe te passen in zijn toezichthoudende rol. Bestuurlijke ervaring en affiniteit met de media/politiek is noodzakelijk. De leden van de RvT beschikken over een ondernemingsgeest. Zij hebben een brede maatschappelijke interesse, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de samenleving, analytisch vermogen en voldoende ervaring om op strategisch niveau te kunnen opereren.

De werving en selectie van een lid van de RvT ziet toe op een lid die beschikt over één of meer van de volgende competenties:

 • politiek-bestuurlijke expertise;
 • financiële expertise;
 • mediakennis.

Diversiteit staat hoog in het vaandel bij de Raad van Toezicht van WNL.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Mevrouw A. Heffels-Schoon, zakelijk manager Omroep WNL, a.heffels@omroepwnl.nl.
Graag zien wij uw motivatie en curriculum vitae voor 31 mei 2023 tegemoet t.a.v. mevrouw A.Heffels-Schoon.