main-logo NPO Start

Vacatures

WNL zoek per 1 juli 2024 een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

WNL is een omroepvereniging in het publieke bestel en geeft een stem aan de brede liberaal-conservatieve stroming in Nederland. WNL maakt onder meer Goedemorgen Nederland, WNL Op Zondag, Stand van Nederland, Haagse Lobby, Sven op 1, Het Misdaadbureau en In de Kantine.

Algemeen: Profiel raad van toezicht van WNL

Samenstelling

De raad van toezicht (rvt) bestaat uit drie leden inclusief de voorzitter en bezit expertise en ervaring op de profielen media/journalistiek, financiën, juridisch/governance. Alle leden ondersteunen in woord en daad de brede liberaal conservatieve stroming in Nederland en zijn positief kritisch van aard. Leden van de rvt worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De rvt kent een samenstelling die een basis vindt in het liberaal conservatieve gedachtengoed en samengesteld is naar rolinvulling, kennis, ervaring en persoonlijkheid.

In het algemeen geldt voor de rvt dat bij een of meerdere leden de volgende aspecten zijn geborgd:

• Kennis en ervaring op journalistiek en mediagebied (kennis van media bij minimaal een lid aanwezig);
• Ervaring met uitoefenen van toezicht vanuit rvt en/of raad van commissarissen;
• Financiële kennis/ervaring;
• Ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen (geldt voor de voorzitter als voor minimaal één van de leden);
• Kennis en ervaring met ‘good governance’;
• Kennis en ervaring met HR-beleid (kennis hiervan is bij minimaal een lid aanwezig)

Taken/verantwoordelijkheden

De rvt komt een collectieve verantwoordelijkheid toe en beoordeelt op kritische en onafhankelijke wijze de zorgvuldigheid van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen en neemt daarbij de belangen van alle betrokkenen in acht. De rvt keurt belangrijke besluiten goed, is een klankbord voor het bestuur/directie en is de werkgever van het bestuur/directie. De rvt handelt conform de wet, de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 en de eigen statutaire en reglementaire eisen.

Werkwijze

De rvt vergadert tenminste 4 keer per jaar. Bij deze vergaderingen sluit het bestuur/directie van WNL aan. De rvt evalueert het eigen functioneren jaarlijks in een vergadering waarbij bestuur/directie afwezig is.

Onderwerpen die in de vergaderingen van de rvt worden besproken zijn onder andere:

• Het bewaken van de liberaal conservatieve missie en visie van de organisatie;
• De media en journalistieke richting;
• Organisatiedoelstellingen, organisatiestrategie;
• Risicobeleid en organisatieontwikkeling;
• Financiële resultaten;
• Sociale veiligheid
• Stakeholderstrategie en –management.

Het lid van de rvt:

• onderschrijft de doelstellingen van WNL;
• kan vorm en inhoud geven aan het liberaal conservatieve gedachtengoed;
• heeft relevante kennis en ervaring binnen de liberaal conservatieve media;
• heeft kennis van het publieke omroepbestel;
• heeft ervaring met de journalistiek en de producten/diensten die daarmee samenhangen;
• heeft voldoende tijd om te komen tot een goede taakinvulling, en,
• is in staat om op een positief kritische wijze toezicht te houden en als sparringspartner op te treden voor bestuur/directie.

De procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan secretariaat@omroepwnl.nl

Planning

Wij vragen kandidaten rekening te houden met de volgende data:

• Eerste gespreksronde in week 22, locatie: Hilversum.
• Tweede gespreksronde in week 24, Locatie: Hilversum.

___________________________________________________________________________________________

WNL zoekt een BUREAUPRODUCER

Omroep WNL is op zoek naar een enthousiaste bureauproducer!
Je komt ons kleine, gezellige productieteam versterken met jouw organisatietalent en probleemoplossend vermogen. Je kunt moeiteloos schakelen tussen diverse programma’s, wordt blij van het voorbereiden en plannen van opnamedagen en hebt geen moeite met vroeg opstaan.

Omroep WNL is de omroep van onder meer Goedemorgen Nederland, WNL op Zondag, Stand van Nederland: Generatie Next en is op radio te horen met onder andere In de Kantine, Het Misdaadbureau en Sven Op1.

Als bureauproducer ben je het aanspreekpunt voor onze redactie. Het maken van planningen en callsheets gaat je gemakkelijk af en je weet je weg te vinden in DAAN. Je bent in deze functie regelmatig in de studio van Goedemorgen Nederland en bij de live uitzending van WNL op Zondag. Daar ondersteun je de redactie en houd je goed contact met de technische ploeg. Je werkt secuur en zorgt dat de uitzendingen vlekkeloos verlopen.

Wij vragen het volgende van onze nieuwe collega:

● Je bent zelfstandig, stressbestendig en accuraat.
● Je durft beslissingen te maken.
● Je bent fulltime beschikbaar op basis van 36 uur per week.
● Je bent in het bezit van een rijbewijs.
● Een flexibele werkhouding; we werken met wisselende werktijden. Voor ons programma Goedemorgen Nederland moet je ’s ochtends om 05.00 uur in de studio in Hilversum kunnen zijn. Je zult avonddiensten draaien en afwisselend op zondag werken.

Wat bieden wij je aan?

● Een uitdagende functie, vanaf juli.
● Marktconform salaris met 8% vakantietoeslag in mei en 6% eindejaarsuitkering in december.
● Een tegemoetkoming in je reiskosten.
● Een creatieve baan in een ambitieus, jong team.
● Een mooie werkplek in het hart van tv-makend Nederland: het Mediapark in Hilversum!
● Ruimte voor nieuwsgierigheid, lef en zelfontplooiing.
● Een informeel bedrijf waarin de lijntjes kort zijn en waar iedereen een mening mag hebben.

Je kunt solliciteren tot en met dinsdag 21 mei 2024. De sollicitatiegesprekken worden gepland op dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei in de ochtend.

Stuur je CV met motivatiebrief naar s.vanderweij@omroepwnl.nl ter attentie van Sarah van der Weij.