main-logo NPO Start

Leden

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de omroepvereniging en heel belangrijk bij het functioneren van de omroep. Bij WNL stelt de ledenraad de jaarrekening vast, neemt besluiten tot wijzigingen van de statuten en praat mee over de ontwikkelingen bij de omroep. De ledenraad bestaat uit 10 leden.

Verkiezing

PRAAT OOK MEE!

WNL heeft een ledenraad waarin tien WNL-leden zitting hebben. Deze leden worden door middel van een verkiezing gekozen. Hierbij vragen wij de leden, die zich zouden willen inzetten voor WNL, om zich verkiesbaar te stellen voor onze ledenraad.

De ledenraad komt viermaal per jaar bijeen en praat mee over de ontwikkelingen bij de omroep. De ledenraad is een belangrijk klankbord, kijkt mee hoe de omroep binnen de publieke omroep optimaal kan functioneren, en heeft een belangrijke stem in ons beleid.

Wilt u zich verkiesbaar stellen? Dan zouden wij zeer waarderen! U kunt dan tot en met maandag 1 oktober 2019 een mail sturen naar ledenraad@omroepwnl.nl  met een motivatie en een CV. Hierna maken wij een kandidatenlijst op en vragen wij de WNL-leden uiterlijk maandag 15 november 2019 hun stem op de kandidaten uit te brengen.

De tien leden die de meeste stemmen hebben behaald worden per 1 januari 2020 benoemd als lid van de nieuwe WNL-ledenraad voor een periode van 4 jaar.

Het tv-seizoen is begonnen

WNL leden kijken 3 maanden gratis NLZIET

Klik hier